Toimitusehdot

Toimitusehdot

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Makimoilleen tuottamiin ja toimittamiin pitopalvelupalveluihin ja tuotetilauksiin.

 

Tarjous ja sopimuksen syntyminen

Pitopalavelu antaa kirjallisen tarjouksen toivotusta palvelusta. Tarjous lasketaan tarjouspyynnössä määritellyn vierasmäärän ja muiden siinä esitettyjen toiveiden mukaisesti.

Tarjous on voimassa määräajan ja se on pitopalvelua sitova.
Mikäli pitopalvelu ei määräaikaan mennessä saa asiakkaalta vastausta tarjoukseen, tarjous raukeaa.

Tarjous muuttuu asiakasta ja pitopalvelua sitovaksi tilaussopimukseksi, kun asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä tarjouksen kirjallisesti.

Tilaukseen voidaan tehdä pieniä muutoksia yhdessä pitopalvelun kanssa ennen tilauksen toimittamista. Muutokset on tehtävä vähintään 10 päivää ennen tilaisuutta.

Pitopalvelu toimittaa tilatun palvelun sovittuna aikana ilmoitetun vierasmäärän mukaisesti. Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on tarjouksessa kuvattu, mahdollisesti asiakkaan kanssa sovituin muutoksin ja lisäyksin. Lisäksi noudatetaan näitä yleisiä toimitusehtoja. Maksuehdot

Lopullinen vierasmäärä ilmoitetaan pitopalvelulle viimeistään 10 päivää ennen tilaisuutta. Laskutamme tilatun määrän mukaisesti. Tilaisuuden henkilömäärän kasvaessa laskutamme todellisen osanottaja määrän mukaan.

Pitopalvelu perii asiakkaalta varausmaksun 30% tilauksen loppusummasta. Varausmaksua ei palauteta, jos asiakas peruuttaa tilauksen, vaan se jää korvaukseksi jo tehdystä työstä.

Lasku lähetetään viivytyksettä tilaisuuden tai toimituksen jälkeen. Maksuehto on 14 päivää netto. Laskussa huomioidaan etukäteen maksettu varausmaksu. Maksun viivästyessä pitopalvelulla on oikeus saada maksulle lainmukainen viivästyskorko sekä perintäkulut.

Asiakas voi perua tilauksen 30 päivää ennen sovittua toimitusaikaa ilman seuraamuksia, mutta mahdollista varausmaksua ei palauteta.

Jos asiakas peruuttaa tilauksen 29-8 päivää ennen sovittua toimitusaikaa, hän on velvollinen maksamaan 50 % sovitusta kauppahinnasta pitopalvelulle. Maksettu varausmaksu luetaan asiakkaan hyväksi. Jos asiakas peruuttaa tilauksen 7 päivää ennen sovittua toimitusaikaa tai myöhemmin, hän on velvollinen maksamaan 80 % sovitusta kauppahinnasta. Maksettu varausmaksu luetaan asiakkaan hyväksi. Jos juhlapalvelu peruuttaa tilauksen, se on velvollinen palauttamaan varausmaksun asiakkaalle.

 

Muut ehdot

Pitopalvelu vastaa juhlatilaisuuksissa toimittamiensa ja tarjoilemiensa elintarvikkeiden oikeasta ja turvallisesta käsittelystä ja tarjolle panosta sinä aikana, kun juhlapalvelun henkilöstöä on tilaisuudessa läsnä. Juhlapalvelu ei ota mitään vastuuta niistä tuotteista, jotka tilaaja on itse hankkinut tarjolle pantavaksi. 

Tilatut tuotteet on noudettava sovittuna aikana. Pitopalvelulla ei ole velvollisuutta jäädä odottamaan myöhästyvää noutajaa. Pitopalvelulla on oikeus saada täysi maksu noutamatta jääneistä tuotteista.

Noutopöytä minitilausmäärä 20 henkilölle.Erityisruokavaliot

Tuotteemme ovat pääsääntöisesti laktoosittomia. Valmistamme muita erityisruokavalioita etukäteen ilmoitetun tarpeen mukaisesti. Huomioittehan, että valmistamme samoissa tiloissa myös normaalit ruokavaliot.